Wat is COPD?
COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Dit is een verzamelnaam van een aantal chronische aandoeningen aan de luchtwegen. COPD kan zich dus in verschillende vormen uiten. Bij COPD raken kleine vertakkingen van de luchtwegen blijvend beschadigd door een continue ontsteking. 

Wat voor klachten kunnen voorkomen bij COPD? 

  • Kortademigheid
  • Hoesten
  • Last van slijm 
  • Chronische vermoeidheid
  • Verminderde conditie 
  • Slechte voedingstoestand

Wat is de rol van de diëtist?

COPD is een ingewikkelde aandoening waarbij er vaak behandeling vanuit meerdere specialismen plaatsvindt, denk aan de fysiotherapeut, longverpleegkundige, diëtist, ergotherapeut, etc. 

Omdat de behandeling vaak vanuit meerdere specialismen plaatsvindt, maakt dit de behandeling vaak lastig. De patiënt kan niet overal tegelijkertijd zijn en heeft vaak moeite met zichzelf verplaatsen. 

De diëtist kan hierop inspelen door de voedingstoestand van de patiënt zo optimaal mogelijk te behouden. Hierdoor wordt de patiënt op de juiste manier gevoed en worden klachten zoveel mogelijk beperkt. Verder kan de diëtist helpen bij het opbouwen van spiermassa en afvallen wanneer dit nodig is. 

Ten slotte komen bij COPD-patiënten vaak hap- en slikklachten en vermoeidheid voor bij het eten. Met goed overleg met de diëtist en begeleiding hierbij kan het eten als een minder grote (of geen) dagelijkse last worden ervaren.